Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva  Turističkoj zajednici grada Donjeg Miholjca, službenici za informiranje:

 • pisanim putem na adresu:

  TZG DONJI MIHOLJAC
  Vukovarska 1
  31540 Donji Miholjac

 • putem elektroničke pošte 
 • tzdm@tz-donjimiholjac.hr
 • telefaksom na broj: 031/633-103
 • telefonom na broj: 031/633-103
 • osobno na adresu radnim danom od 08:00 do 14:00 sati:

  TZG DONJI MIHOLJAC
  Turistički ured
  Trg Ante Starčevića 1
  31540 Donji Miholjac

 • službenica za informiranje: Melia Vidaković
Dokumenti
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
 • Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije
 • Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama
 • Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije
 • Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija
 • IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
 • Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Donjeg Miholjca
 •  

  Copyright © 2015 Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca - Sva prava pridržana   |   Uvjeti korištenja   |  Impressum