CRKVA SV. JAKOBA – RAKITOVICA

Prva crkva u Rakitovici podignuta je 1798.godine. To je crkva sv.Jakoba apostola, koja je obnovljena i uređena kao filijala župe Donji Miholjac.