CRKVA SV. MARIJE MAGDALENE – MIHOLJAČKI POREČ

Crkva   Sv. Marije Magdalene  pripada katoličkoj župi Sv. Ane u Radikovcima i donjomiholjačkom dekanatu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Crkveni god ili kirvaj slavi se 22. srpnja.