Obrta Ban – licitar

Medičar i voskar vl. Jadranka Rušanac

Ljubavlju prema tradicijskom obrtu kojeg je naslijedila, svojim djelovanjem, radom i umijećem izrade licitara doprinijela je da 2010. godine dobije povelju UNESCO-a i bude upisano na Reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva.