Cikloturizam

cikloturizam

Cikloturizam u Donjem Miholjcu

Grad Donji Miholjac nalazi se  u zaštićenom području prirode Mura –Drava kao i na dvije međunarodne biciklističke rute (Eurovelo 13  i na pravcu biciklističke staze  Bypath, koja povezuje tvrđavu Šikloš  i dvorce Prandau i Mailath).  Osim navedenih staza staza postoje još i Drava bike tour biciklistička ruta u prstenu od Donjeg Miholjca do Belišća, Beremend, Vilany, Siklos, Harkany do mjesta Dravaszabolcs.i Greenway ili  zelena staza duge 120 kilometara koja povezuje dvadesetak manjih sela, naselja i nekoliko gradova od sela Kemeš u Mađarskoj pa sve do sela Latinovac u Hrvatskoj. 

 

Sve navedeno su temelji razvoja kontinentalnog turizma putem kojeg se prezentira kulturna baština, tradicionalna prehrana i način života, te područja zaštićenog prirodnog okoliša, hrastove šume, vinogradi, žitna polja, med, vino, sir, kulen, zlatan vez, Drava koja spaja, gostoljubivi domaćini… Bogatstva Slavonije i južne Mađarske se mogu iskazati tradicijama, ljudima, ali i potencijalima ove regije koja može ponuditi bolju budućnost za sve njene stanovnike.


U gradu djeluje BK Maraton team, koji održava 2 biciklističke staze XC MTB i PUMP TRACK Udruga vrši usluge servisa za bicikle.
Kontakt: Siniša Crnčan +38598271940 koji je ujedno i aktivni stručni bike vodič.