SPOMENIK SLOBODE

Nalazi se u parku Svetog Florijana, a rad je akademskog slikara i kipara Stjepana Brlošića. Podignut je 29.XI 1968. godine u spomen 25. obljetnice osnivanja VI korpusa Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije.