CRKVA SV. MIHAELA – DONJI MIHOLJAC

Prvi spomeni donjomiholjačke crkve Sv. Mihaela datiraju još iz davne 1057. godine. Nakon izgradnje crkve oko nje se postupno razvija naselje. U kasnijim izvještajima nalaze se podaci da su crkvu sazidali katolici, stari Hungari. U opisu crkve navodi se da je ona imala visoke zidove i tornjeve, a bila je opasana dubokim opkopom. Danas je donjomiholjačka crkva ponos svih stanovnika grada te povjesni i kulturni spomenik od neprocjenjive vrijednosti.