Ustanak hrvatskih velikaša

Kulturni događaj “Ustanak hrvatskih velikaša”  uprizorava pobunu hrvatskog plemstva. Manifestaciju organizira Povijesna udruga Mailath u okviru obilježavanja Dana grada.