Zakoni i dokumenti

Uplatni račun – članarina turističkim zajednicama

Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – Donji Miholjac
Uplatni račun (IBAN): HR1910010051708627153
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj: OIB

Prema članku 12. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

 

Informativni obračun paušalnog iznosa turističke članarine za 2023. za Turistička zajednica grada – Donji Miholjac.
Obračun turističke članarine za 2023. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta/smještajnih jedinica u prethodnoj godini. Maksimalni broj kreveta/smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele prethodne godine te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta/smještajnih jedinica.
Turistička članarina računa se za svaki glavni krevet (100% iznosa) i pomoćni krevet (50% iznosa) sukladno Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu TČ.
Molimo vas da prije plaćanja turističke članarine provjerite svoje dugovanje i u sustavu ePorezna.

 

Uplatni račun – turistička pristojba

Primatelj: Turistička pristojba – Donji Miholjac
Uplatni račun (IBAN): HR0310010051708604743
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj : OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Turističku pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 12. i članka 13. stavka 1. i 4. Zakona o turističkoj pristojbi sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, sobe u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te vlasnici kuća, apartmana ili stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.

Dokumenti

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2023.
MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU 2023.
PROGRAM RADA TZG DM ZA 2024. GODINU
GODIŠNJI PROGRAM RADA TZGDM za 2024 NAJNOVIJI bez kuna
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023.
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
PROGRAM RADA TZG DM ZA 2023. GODINU

ZAKLJUČAK O PROVEDENOM NADZORU NAD POSLOVANJEM TZG DM  2022. GODINE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZG DM ZA 2022. GODINU

PROGRAM RADA TZG DM ZA 2022. GODINU

ZAKLJUČAK O PROVEDENOM NADZORU NAD POSLOVANJEM TZG DM  ZA 2021. GODINU

PROGRAM RADA TZG DM ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZG DM ZA 2021. GODINU

Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Grada Donjeg Miholjca 2021

 

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

Turističke pristojbe na području OBŽ

Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

 

>> Odluke Vlade RH – Hrvatska turistička kartica

12. 6. 2020. – Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (NN 68/20).
20. 12. 2019. – Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (NN 125/19).

 

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 85/15NN 121/16NN 99/18NN 25/19NN 98/19NN 32/20NN 42/20NN 126/21)

 

Provedbeni propisi:
Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) ; Izmjene i dopune (NN 68/19) ; Izmjene i dopune (NN 120/19).
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16); Izmjene i dopune (NN 120/19).
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16NN 54/16NN 61/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19).
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst.
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19).
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 5/08).
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15).
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14).
Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11).

ARHIVA

 

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17NN 25/19NN 98/19); NN 42/20); NN 70/21)

 

Provedbeni propisi:

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19).
Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19).
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19) Izmjene i dopune (NN 28/20).
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17).
Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10).
Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08).
Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08).
Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19).

ARHIVA

 

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst);(NN 52/19NN 42/20)

 

Provedbeni propisi:

Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22).
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22).
Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21).
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09).

ARHIVA

 

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst)(NN 52/19) (NN 144/20)

 

Provedbeni propisi:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20).
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) ; Dopuna (NN 88/20) ; Dopuna (NN 64/21).

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2022. godinu /.pdf

ARHIVA

 

>> Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);(NN 52/19NN 32/20NN 42/20)

 

Provedbeni propisi:

Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice (NN 4/22).
Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 4/22).
Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21) .
Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) (NN 64/21).
Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu (NN 138/20).
Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu (NN 138/20).
Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20).
Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20).
Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodam (NN 73/20).
Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20).
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19).