Ured Turističke zajednice

Ured Turističke zajednice grada Donji Miholjac

Turistička zajednica grada Donji Miholjac osnovana je 1998. godine i od tada djeluje kao pravna osoba na promicanju hrvatskog turizma sukladno Zakonu o turističkim zajednicama propisanom od Ministarstva turizma. Rad zajednice je javan. Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Ciljevi Zajednice su poticanje razvoja i unapređivanje turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, promocija tog istog turističkog proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca
Sjedište: Vukovarska 1, Donji Miholjac 31540
Predsjednik: Goran Aladić dipl.oec.

MB 1023594
OIB 59271187197
IBAN: HR4023400091111095515

Direktorica TU Melia Vidaković , univ.spec.oec
Trg Ante Strarčevića 2, Donji Miholjac 31540
Tel.fax: +385(31)633-103
E-mail: info@tz-donjimiholjac.hr
Mob: 098/181-2960
https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dka-Zajednica-Donji-Miholjac-699630506822600/