Sport i rekreacija

Lovni turizam

Lovstvo na području bivše oćine Donji Miholjac ima dugu tradiciju, preko vlastelinstava Prandau – Mailath, a nakon I. svj. rata odlaskom vlastelinskih obitelji lovstvo se organizira na građanskoj osnovi o čemu piše i nadšumar Gašpar-(Gaco)-Vac.Nakon II svj. rata došlo je do reorganizacije lovstva na ovom području osnovano je četiri lovačke udruge: “Vidra” – Donji Miholjac, “Fazan” – P.Podgajci, “Šljuka” -P.Moslavina, “Kobac” – Golinci.

Stupanjem novog Zakona o lovstvu na ovom području osniva se četiri zajednička otvorena lovišta i jedno državno otvoreno lovište. U zajedničkim lovištima se gospodari slijedećim vrstama divljači : srna obična(Capreolus.Capreolus), zec obični (Lepus-Europeus – pall.), fazan obični (Fazianus-Colnicus) i poljska jarebica-trčka (Perdix.Perdix). Državnim lovištem Karaš XIV/IV u površini od 1730 ha, uglavnom šume, gospodari LU “Vidra” iz Donjeg Miholjca i unutar njega nalazi se uzgajalište divljih svinja. U njemu postoji i jelenska divljač s kojom se gospodari zajedno s državnim lovištem “Đurđenica”.

U državnom lovištu moguće je organizirati lov na divlje svinje, a za sve ostale informacije možete se obratiti predsjedniku udruge gosp. I.Mikičiću na mob. 098/37-22-13.

Lov i ribolov

ŠRU “Udica”, ribički dom Stara Drava

ŠRU “Đurađ”, ribički dom Sveti Đurađ

ŠRU “Šaran”, ribički dom Podravski Podgajci

LD “Vidra” Donji Miholjac, Prilaz Stadionu 12, tel. 031/632 256, mob: 098/372213
Glavne vrste divljači: srna obična i divlja svinja

LD”Kobac” Golinci, B. Radića 34, tel. 031/640 089
Glavne vrste divljači: srna obična, zec, fazan i trčka

LD “Fazan” Podravski Podgajci, A.Radića 49, Mob. 098/953 3981
Glavne vrste divljači: srna obična, zec, fazan i trčka

Ribogojska farma Silurus d.o.o. Gajeva 16, tel. 031/631 566, tel. 031/631 845
Uzgajalište divljači broj XIV/14 “Miholjac” – površine ribnjaka
Glavne vrste divljači: divlja patka i crna liska

Šport

Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca

Športska dvorana Donji Miholjac, Prilaz Stadionu 1, 031/631 639

Stadion NK “Jedinstvo”, A, Cesarca 2, tel. 031/631 315

Nogometno središte Donji Miholjac, Prilaz Stadionu 1, 031/633 125

Teniski klub Donji Miholjac, Kolodvorska 13, mob. 091/885 2410

Kuglački klub Donji Miholjac-kuglana, Augusta Cesarca 2

BK “MARATON TEAM” , XC  MTB STAZA STARA DRAVA  I PUMP TRACK STAZA PERIVOJ PRANDAU MAILATH, VELIKI PARK,

LICENCIRANI  BIKE VODIČI.

mob: 098 271 940