Organizacija

Organizacija

Predsjednik TZG Donji Miholjac

Goran Aladić, dipl.oec gradonačelnik

Skupština TZG Donji Miholjac

Goran Aladić, dipl.oec – predsjednik Skupštine, gradonačelnik
Sanja Tadijan (Žitar d.o.o.)
Danijel Kovačević (Altrad limex d.o.o.)
Ivica Pavlović, (Ina- Industrija Nafte d.d.)
Andrea Kalazić (Adria casino d.o.o.)
Igor Rado (Konzum plus d.o.o.)
Jasminka Vešligaj , (OPG Vešligaj)
Marko Bošnjak, (obrt Borik)
Boris Lisičan (Vatro tenis team)
Darko Nikolić (Udruga Udar)
Siniša Crnčan (BK Maraton team)
Damir Sklizović, (obrt Nika)

Turističko vijeće TZG Donji Miholjac
Goran Aladić, dipl.oec – predsjednik TV, gradonačelnik
Sanja Tadijan
Siniša Crnčan
Darko Nikolić
Danijel Kovačević
Andrea Kalazić
Jasminka Vešligaj
Damir Sklizović
Ivica Pavlović

Turistički ured TZG Donji Miholjac

Melia Vidaković, univ.spec.oec
direktorica Turističke zajednice grada Donji Miholjac
Trg Ante Starčevića 2,
31540 Donji Miholjac – HR