Osnovni podaci grada DONJEG MIHOLJCA

Donji Miholjac je smješten na akumulacijskoj nizini rijeke Drave, na terenu s apsolutnom visinom od 93 do 103 metara nadmorske visine (prosjek 97 metara nadmorske visine).

Sjeverni dio RH uz rijeku Dravu na granici s Republikom Mađ‘arskom

Prostorna jedinica: KARAŠIČKA PODRAVINA

Klima: umjereno topla vlažna s naznakama kontinentalnosti

Srednja godišnja temperatura iznosi 10,8 °C

Površina grada: 154 m²

Poljoprivredne površine: 10 326 ha

Šumske površine: 2621 ha

45°45″ sjeverne geografske širine
18°10″ istočne geografske dužine

Broj stanovnika (popis 2001): 6935 stanovnika

Prigradska naselja: (6) Sveti Đurađ, Podravski Podgajci, Rakitovica, Miholjački Poreč, Radikovci i Golinci.

Broj stanovnika prigradskih naselja (popis 2001): 3342