Sakralna baština

CRKVA SV. MIHAELA - DONJI MIHOLJAC

Prvi spomeni donjomiholjačke crkve Sv. Mihaela datiraju još iz davne 1057. godine. Nakon izgradnje crkve oko nje se postupno razvija naselje. U kasnijim izvještajima nalaze se podaci da su crkvu sazidali katolici, stari Hungari. U opisu crkve navodi se da je ona imala visoke zidove i tornjeve, a bila je opasana dubokim opkopom. Danas je donjomiholjačka crkva ponos svih stanovnika grada te povjesni i kulturni spomenik od neprocjenjive vrijednosti.

 

CRKVA SV. JURJA - SVETI ĐURAĐ

Crkva je sagrađena na poziciji antičke građevine, sigurno postaje na rimskoj cesti koja je povezivala Mursu i Petoviju, današnji Ptuj, o čemu svjedoče i rimske opeke ugrađene u dio sjevernoga zida lađe crkve. Postoji velika mogućnost da je današnja crkva zapravo sljednik kasnoantičke ili ranoromaničke crkve, na čijim je temeljima sagrađena kasnoromanička osnovica današnje lađe Sjeverni dio lađe građen je u dvije faze. Svetište je sagrađeno u 15. stoljeću, u doba zrele gotike, i na kontraforima i prozorima zamjetna je gradnja karakteristična za obitelj Morović, gospodare i (do)graditelje današnjega dvorskoga kompleksa u Valpovu. Sa zapadne strane lađe crkve dozidan je u 19. stoljeću zvonik s mnogim eklezijastičkim detaljima što ga izdvaja od ostalih zvonika Valpovštine.Ono što crkvu svetoga Jurja čini osobitom kasnogotički je portal na južnom zidu koji je donedavna bio zatvoren malim klasicističkim predvorjem.

 

 

CRKVA SV. MARTINA - PODGAJCI PODRAVSKI

Župna crkva sagrađena je 1795. godine. Svoj god slavi  na dan Sv. Martina biskupa, 11. studenog. Crkva je od davne 1795. godine nekoliko puta renovirana da bi se održala u dobrom stanju. Kraj crkve sagrađen je i župni stan, te dvorana za vjeronauk za djecu.

 

CRKVA SV. JAKOBA - RAKITOVICA

Prva crkva u Rakitovici podignuta je 1798.godine. To je crkva sv.Jakoba apostola, koja je obnovljena i uređena kao filijala župe Donji Miholjac. 

 

CRKVA SV. IVANA GLAVOSJEKA - GOLINCI

Sagrađena je 1890 g. god. Ograda oko Crkve građena je 1928. godine. Crkva je uz pomoć i veliki trud mještana obnovljena nakon 2000.- te godine. Unutar Crkve nalazi se ispovjedaonica i na zidovima se nalaze slike koje prikazuju križni put Isusa Krista, koje je naslikao mještanin Golinaca Branko Knežević.

 

CRKVA SV. MARIJE MAGDALENE - MIHOLJAČKI POREČ

Crkva   Sv. Marije Magdalene  pripada katoličkoj župi Sv. Ane u Radikovcima i donjomiholjačkom dekanatu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Crkveni god ili kirvaj slavi se 22. srpnja.

 

CRKVA SV. ANE - RADIKOVCI

 Župna crkva Svete Ane  u Radikovcima pripada istoimenoj katoličkoj župi i donjomiholjačkom dekanatu Đakovačko - osječke nadbiskupije, izgrađena je 1796. godine, a župski stan podignut je 1834. godine.Crkveni god  slavi se 26. srpnja.

 

KAPELICA NA GROBLJU SV. STJEPANA DONJI MIHOLJAC
 

Copyright © 2015 Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca - Sva prava pridržana   |   Uvjeti korištenja   |  Impressum